ดาวน์โหลดหนังสือ (E-book) ฟรี!

01

แจกฟรี! หนังสือ Android SQLite Basics (ภาษาไทย) อธิบายพื้นฐานการเขียนแอพ Android ติดต่อฐานข้อมูล SQLite อย่างละเอียด

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่พอจะเขียนแอพ Android เป็นแล้ว และต้องการเริ่มศึกษาเรื่อง SQLite ใน Android โดยอย่างน้อยที่สุดผู้อ่านจะต้องใช้ Android Studio เป็น, สร้างโปรเจ็คใหม่เป็น, รู้จัก activity และ layout file ว่าคืออะไร/อยู่ตรงไหนในโปรเจ็ค เพราะหนังสือไม่ได้อธิบายขั้นตอนพวกนี้

นอกจาก concept ต่างๆที่ผู้อ่านจะได้เรียนรู้แล้ว หนังสือยังมีส่วนของ Hands On ที่ให้ผู้อ่านลงมือทำตามไปด้วยเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่ให้ทำตามอาจไม่ค่อยน่าสนใจนัก เนื่องจากต้องการเน้นความเข้าใจพื้นฐานเป็นสำคัญ

Download