สอนเขียนแอพ Android

คอร์สเรียนออนไลน์ (Online Course)

สอนโปรเจ็คตามที่ผู้เรียนกำหนด

  • รับสอนเขียนแอพ Android สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่ทำโปรเจ็ค โดยอัดเป็นคลิปวิดีและผู้เรียนเปิดดูที่บ้าน สามารถระบุเรื่องที่อยากให้สอน หรือสอนทั้งโปรเจ็คตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ได้
ตัวอย่างคลิปวิดีโอสอนเขียนแอพ Android
(ในช่วงแรกของคลิปเป็นการอธิบายทบทวนโค้ดที่สอนไปแล้วในคลิปก่อนๆ จริงๆแล้วเวลาสอนจะพิมพ์โค้ดให้ดูทีละบรรทัดพร้อมอธิบายประกอบไปด้วยครับ)

สอนตามหลักสูตรของ 3bugs

สอบถามเพิ่มเติม:
icon_lineID: promlert profile picture
icon_lineคลิกเพื่อ add line ทันที
(สำหรับมือถือ)
icon_lineQR code
icon_facebookfacebook.com/promlert profile picture
icon_gmailpromlert@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.